23.02.2020

Vakit'e tokat gibi yanıt! Uğur Dündar o davaların tümünü kazandı!

Uğur Dündar'a belden aşağı saldıran Vakit gazetesinin manşete taşıdığı olaylarla ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. İşte Dündar'ın avukatı Vural Ergül'ün açıklaması.

"Vakit Gazetesi tarafından dün yayınlanan; “Uğur Dündar’ın mağdurları mahkemede” haberi gerçek dışı bir yalan ve çarpıtmadır. Haberde sözü edile, Konya Numune Hastanesi doktorlarının ihmali yüzünden testisini kaybeden Ali Faruk Gündoğdu’nun açtığı 50.000 YTL talepli tazminat davası, 22.05.2008 tarihinde reddolunmuştur. Sözünü ettiğimiz şahsın ultrason çekimini zamanında yapmadığı belirtilen uzman doktor Kaziban Arbağ’ın açtığı 150.000 TL. tazminat talepli dava da yine aynı tarihte, 22.05.2008 tarihinde reddolunmuştur. Red kararı, davacı doktor tarafından temyiz olunmuş ise de Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından 21.04.2009 tarihinde Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği red kararı Yargıtay tarafından onanmıştır. Vakit Gazetesinin haberinde adı geçen diğer doktor Ayşe Yüceakbaş’ın da yine 150.00 TL talepli olarak açtığı tazminat davası ise 16.03.2009 tarihinde reddolunmuştur. Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddolunmuştur.

VURAL ERGÜL